Nguyễn Thị Hằng

Ths.BS. Nguyễn Thị Hằng

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Chuyên khoa Nội nhi
Chuyên khoa Lao và bệnh phổi
Lượt hẹn khám: 27
Lượt gọi khám: 58
Đánh giá: 5