ThS. Mai Thị Kim Loan

Phòng khám Đa Khoa Y khoa Hà Nội

Chuyên khoa Nội khoa
Lượt gọi khám: 41
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Phụ trách chuyên môn phòng khám  
Khám chữa bệnh nội khoa