ThS. Mai Thị Kim Loan

Lượt gọi khám: 40
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Phụ trách chuyên môn phòng khám  
Khám chữa bệnh nội khoa