Nguyễn Thị Oanh

Ths.BSNT. Nguyễn Thị Oanh

BÁC SĨ ƠI - PHÒNG KHÁM O2O

Chuyên khoa Tai Mũi Họng
Lượt gọi khám: 528
Đánh giá: 4.88(32 đánh giá)

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG