Vũ Đức Thịnh

Ths.BS. Vũ Đức Thịnh

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Bác sĩ Khoa PT Tiêu hóa

Quá trình đào tạo:
-Năm 2013: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:
-Phãu thuật Tiêu hóa