Vũ Đỗ

Ths.BS. Vũ Đỗ

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Chuyên khoa Nội khoa
Lượt hẹn khám: 117
Lượt gọi khám: 97
Đánh giá: 5