Ths.BS. Thịnh Thái

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Bác sĩ Khoa PT Tạo hình hàm mặt thẩm mỹ

Quá trình đào tạo:
-Năm 2019: Tu nghiệp tại Anh Quốc

Thế mạnh chuyên môn:
-Chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
-Phẫu thuật Hàm Mặt.