Nguyễn Thị Thu Huyền

Ths.BS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Phòng khám tai - mũi - họng Hải Hà

150.000đ ~ 300.000đ
Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng
Lượt hẹn khám: 10
Lượt gọi khám: 12
Đánh giá: 5