Nguyễn Thị Phượng

Ths.BS. Nguyễn Thị Phượng

Lượt hẹn khám: 2
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Bác sĩ Khoa Ung Bướu

Quá trình đào tạo:
-Năm 2012: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2015: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:
-Ung bướu.