Chu Văn Tuệ Bình

Ths.BS. Chu Văn Tuệ Bình

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

300.000đ
Chuyên khoa Khám bệnh
Lượt hẹn khám: 8
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh

Quá trình đào tạo:
-Năm 2001: Sinh viên Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2002: Chuyên khoa giải phẫu tại Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2010: Cao học giải phẫu tại Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2019: Bác sĩ Chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Việt Đức.
-Tháng 11/2009: Lớp đào tạo cơ bản PT CHCH AO tại Malaysia.
-Năm 2019: Nghiên cứu sinh Giải phẫu tại Đại học Y Hà Nội. 

Thế mạnh chuyên môn:
-Giảng dạy chuyên ngành Giải phẫu lâm sàng.
-Phẫu thuật chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình.