Phạm Duy Đức

ThS. Phạm Duy Đức

Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Giảng dạy chuyên ngành giải phẫu lâm sàng.

Phẫu thuật chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình.