Hoàng Minh Trung

ThS. Hoàng Minh Trung

BÁC SĨ ƠI - PHÒNG KHÁM O2O

Chuyên khoa Nội khoa
Chuyên khoa Nội tim mạch
Lượt gọi khám: 183
Đánh giá: 5(4 đánh giá)

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Kinh nghiệm 13 năm khám chữa bệnh