Nguyễn Xuân Diễn

TS.BS. Nguyễn Xuân Diễn

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

150.000đ ~ 200.000đ
Chuyên khoa Ngoại khoa
Lượt hẹn khám: 107
Lượt gọi khám: 39
Đánh giá: 5