Nguyễn Xuân Diễn

TS.BS. Nguyễn Xuân Diễn

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Chuyên khoa Ngoại khoa
Lượt hẹn khám: 86
Lượt gọi khám: 34
Đánh giá: 5