Nguyễn Khắc Đức

TS.BS. Nguyễn Khắc Đức

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chuyên khoa phẫu thuật gan mật
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Bác sĩ Khoa PT Gan mật
Nguyên Phó trưởng bộ môn Đại học Y Hà Nội - Giảng viên chính.
Trưởng phân môn Đại học Y Thanh Hóa.

Quá trình đào tạo:
-Năm 1982: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.
-Năm 1997: Tốt nghiệp trường Học viện Quân Y.
-Năm 1994: Tốt nghiệp Nội trú tại Cộng hòa Pháp.
-Năm 2005 : Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:
-Phẫu thuật Gan mật.
-Phẫu thuật nội soi ổ bụng.