Nguyễn Anh Tuấn

TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chuyên khoa Nội hồi sức thần kinh
Lượt hẹn khám: 4
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Trưởng khoa Nội-Hồi Sức Thần Kinh
Giảng viên Bộ môn Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Quá trình đào tạo:
-Năm 1996: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Thần kinh tại Đại học Y Hà Nội. 
-Năm 2010: Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Karolinska - Thụy Điển.

Thế mạnh chuyên môn:
-Chuyên khoa Nội thần kinh: Chuyên sâu lĩnh vực động kinh, rối loạn vận động, các bệnh lý thần kinh khác: Động kinh, Parkinson, Tại biến mạch não.