Dương Trọng Hiền

TS.BS. Dương Trọng Hiền

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

500.000đ
Chuyên khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Trưởng Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa
Phó trưởng bộ môn ngoại Y - Dược, Đại học Quốc Gia.

Quá trình đào tạo:
-Năm 1994: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. 
-Năm 1999: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2002: Bảo vệ luận án Thạc sỹ tại Thái Lan.
-Năm 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại Cộng hòa Pháp.
-Năm 2014: Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:
-Ngoại tiêu hoá.
-Dịch tễ học lâm sàng.