NGUYỄN ĐÌNH HÒA

PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH HÒA

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chuyên khoa Phẫu Thuật Cột sống
Lượt hẹn khám: 9
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Bác sĩ Khoa PT Cột sống
Phó chủ nhiệm bộ môn ngoại, Đại học Y Hải Dương.

Quá trình đào tạo:
-Năm 2007: Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2011: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2015: Bảo vệ luận án Tiến sỹ Trường Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:
-Phẫu thuật cột sống
-Tế bào gốc