GS.TS. Trần Bình Giang

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chuyên khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa
Đánh giá: 5