Phạm Thị Thanh Huyền

BSCKII. Phạm Thị Thanh Huyền

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

TT Phẫu Thuật đại trực tràng Tầng sinh môn
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Phó Giám đốc Trung tâm PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Quá trình đào tạo:
-Năm 2003: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2008: Tốt nghiệp Bác sỹ nội trú bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2019: Tốt nghiệp BSCKII phẫu thuật tiêu hoá tại trường Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:
-Phẫu thuật các bệnh lý đại trực tràng - Tầng sinh môn.