Nguyễn Trọng Nghĩa

BSCKII. Nguyễn Trọng Nghĩa

Lượt gọi khám: 118
Đánh giá: 5(3 đánh giá)

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

30 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị chuyên khoa Mắt