Nguyễn Quốc Hùng

BSCKII. Nguyễn Quốc Hùng

Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

BS.CKII Nguyễn Quốc Hùng - Phó trưởng Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện Việt Đức 
Chuyên ngành:

Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1991: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2003: Tốt nghiệp BSCKI tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2013: Tốt nghiệp BSCKII tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Phẫu thuật chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình.