BSCKII. Mẫn Văn Chung

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chuyên khoa phẫu thuật gan mật
Đánh giá: 5