Đàm Nhật Thanh

BSCKII. Đàm Nhật Thanh

BÁC SĨ ƠI - PHÒNG KHÁM O2O

Chuyên khoa Tai Mũi Họng
Lượt gọi khám: 70
Đánh giá: 5(4 đánh giá)

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Hơn 30 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh Chuyên khoa Tai mũi họng cho cả người lớn và trẻ em