BSCKI. Nguyễn Văn Ký

Bệnh viện 199 - Đà Nẵng

Chuyên khoa Nội tim mạch
Chuyên khoa Nội khoa
Lượt hẹn khám: 3
Lượt gọi khám: 7
Đánh giá: 5