Nguyễn Thế Huynh

BSCKI. Nguyễn Thế Huynh

Bệnh viện 199 - Đà Nẵng

Chuyên khoa Gây mê
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Hơn 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Gây mê hồi sức