Hoàng Văn Đức

BSCKI. Hoàng Văn Đức

Bệnh viện 199 - Đà Nẵng

Nội Cơ Xương Khớp
Chuyên khoa Nội tim mạch
Lượt hẹn khám: 3
Lượt gọi khám: 15
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Tốt nghiệp BsCKI Năm 2017 Đại Học Y Dược Huế
Chứng chỉ đào tạo liên tục Tiêm nội khớp 2017 BV TW Huế
Chứng chỉ đào tạo liên tục về lão khoa  2018  BV Lão TW
Bs theo nguyên lý Y Học Gia Đình  2020 Đại Học Y Hải Phòng
Phó trưởng khoa Tim Mạch- Cơ Xương Khớp- Thận - lão