Trịnh Văn Trung

BS. Trịnh Văn Trung

Bệnh viện 199 - Đà Nẵng

Chuyên khoa Phục hồi chức năng
Lượt gọi khám: 5
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Hơn 17 năm kinh nghiệm khám, điều trị về chuyên khoa:
*  Phục hồi chức năng
*  Y học cổ truyền
*  Bác sĩ gia đình
* Tiêm nội khớp