BS. Thái Thanh Xuân

Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Chức vụ:

Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Ung thư

Quá trình đào tạo:

Năm 2017: Tốt nghiệp trường Đai học Y Thái Nguyên

Thế mạnh chuyên môn:

Ngoại khoa