Phạm Thị Ngọc Đào

BS. Phạm Thị Ngọc Đào

Lượt gọi khám: 65
Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Bác sĩ  Phạm Thị Ngọc Đào có trên 5 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh lí nhi khoa, dinh dưỡng và tư vấn tiêm chủng.
Bác sĩ hiện đang là học viên CK1 tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh