BS. Nguyễn Thị Hạnh

Đánh giá: 5

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Năm 2017: Tốt nghiệp trường Đai học Y Hà Nội
Chuyên ngành : Ung bướu
Chuyên khoa thế mạnh : Ngoại Khoa