BS. Hoàng Thị Điểm

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chuyên khoa Thận lọc máu
Đánh giá: 5