XQ Tim phổi thẳng

XQ Tim phổi thẳng

Phòng Khám An Sinh

Giá dịch vụ: 170.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp hình ảnh tim phổi