Siêu âm Tuyến Giáp

Siêu âm Tuyến Giáp

Phòng Khám An Sinh

Giá dịch vụ: 150.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Kiểm tra đánh giá tuyến giáp 2 bên