Nội soi trực tràng (chưa có thuốc)

Nội soi trực tràng (chưa có thuốc)

Phòng Khám An Sinh

Giá dịch vụ: 400.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Bác sỹ chuyên khoa đưa ống nội soi từ hậu môn đi đến hết trực tràng.