Khám yêu cầu Răng Hàm Mặt ( Loại A3)

Khám yêu cầu Răng Hàm Mặt ( Loại A3)

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thanh Hoá

Giá dịch vụ: 100.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám yêu cầu Răng Hàm Mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa