Khám nội tại nhà khách thứ 2 trở lên (cùng điểm khám)

Khám nội tại nhà khách thứ 2 trở lên (cùng điểm khám)

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 250.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ