Khám nội soi Tai - Mũi - Họng

Khám nội soi Tai - Mũi - Họng

Phòng khám tai - mũi - họng Hải Hà

Giá dịch vụ: 300.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng