Khám nội khoa tại PK Đa khoa Việt Nhật

Khám nội khoa tại PK Đa khoa Việt Nhật

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT NHẬT

Giá dịch vụ: 100.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám nội - Phòng khám Đa khoa Việt Nhật