Khám mắt tuyển sinh

Khám mắt tuyển sinh

Bệnh viện Quân Y 110

Giá dịch vụ: 100.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Phòng khám 16 - Tầng 1-Khu khám bệnh