Khám giáo sư ( yêu cầu)

Khám giáo sư ( yêu cầu)

TRUNG TÂM TIM MẠCH

Giá dịch vụ: 1.000.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám giáo sư tại trung tâm tim mạch bệnh viện E