Khám chuyên khoa (Đặt lịch trước) tại nhà –  Ngoài giờ

Khám chuyên khoa (Đặt lịch trước) tại nhà – Ngoài giờ

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 600.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám chuyên khoa tại nhà, khách hàng vui lòng đặt lịch trước để có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ