Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thanh Hoá

Giá dịch vụ: 120.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ