Khám Phó Giáo sư

Khám Phó Giáo sư

Bệnh viện Quân Y 110

Giá dịch vụ: 300.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Phòng khám Giáo sư - Tầng 1-Khu khám bệnh