Khám Nội tại nhà, bệnh nhân thứ 2 trở lên

Khám Nội tại nhà, bệnh nhân thứ 2 trở lên

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 250.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám nội tại nhà cho bệnh nhân thứ 2 trở lên