Khám Nội khoa tại nhà bán kính từ 5km đến < 10km từ phòng khám – Trong giờ

Khám Nội khoa tại nhà bán kính từ 5km đến < 10km từ phòng khám – Trong giờ

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 500.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ khám nội khoa theo yêu cầu tại nhà với địa điểm dưới 10km tình từ phòng khám