Khám Nội khoa tại nhà bán kính dưới 5km tính từ Phòng khám – Ngoài giờ

Khám Nội khoa tại nhà bán kính dưới 5km tính từ Phòng khám – Ngoài giờ

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 500.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ