Khám Nội khoa tại nhà bán kính > 10km từ phòng khám – Ngoài giờ

Khám Nội khoa tại nhà bán kính > 10km từ phòng khám – Ngoài giờ

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 1.000.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám nội tại nhà ngoài giờ hành chính - khoảng cách > 10km tính từ phòng khám