Khám Giáo sư (Đặt lịch trước) tại phòng khám –  Ngoài giờ

Khám Giáo sư (Đặt lịch trước) tại phòng khám – Ngoài giờ

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 1.000.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ