Gói xét nghiệm Máu tổng quát

Gói xét nghiệm Máu tổng quát

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM TRUE MEDICINE

Giá dịch vụ: 580.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Gói xét nghiệm Máu tổng quát