Chụp cắt lớp tiêm thuốc

Chụp cắt lớp tiêm thuốc

Phòng Khám An Sinh

Giá dịch vụ: 2.400.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp cắt lớp 128 dãy tại ví trí tổn thương