Chụp cắt lớp không thuốc

Chụp cắt lớp không thuốc

Phòng Khám An Sinh

Giá dịch vụ: 1.500.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp cắt lớp 128 dãy tại ví trí tổn thương kết hợp chuẩn đoán bệnh